TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


debugovanie

Debugovanie


#showObjects - zobrazi vsetky objekty
#showRooms - zobrazi vsetky miestnosti
#showThreads - zobrazi vsetky thready
#showVars - zobrazi vsetky premenne

#object ID - editacia objektu
#room ID - editacia miestnosti
#thread ID - editacia threadu

Na fungovanie musi byt zapnuty “debug” mod v "config.cfg" alebo v "#privateconfig".
Skompilovany debug ma tuto direktivu natvrdo povolenu bez ohladu na nastavenia.

#exportStory - vyexportuje vsetky texty do debug_text.txt (funguje ale len pre nehotovu aplikaciu! #apprelease a #appdemo tuto moznost blokuju!)

#debug prikaz;
#debugRun subor_prikazov; (vsetko sa pouzije lowercase!)
#debugLoad pridavny_dat_subor;

#getDebugMode $var; - $var obsahuje #true ak je zapnuty debug mod, inak #false

@ pred prikazom vypne predspracovanie #dot, #separator, #all, #pronoun
preskumaj auto a cestu

  • preskumaj auto
  • preskumaj cestu

@preskumaj auto a cestu

  • preskumaj auto a cestu


#fps - vypise hodnotu FPS

#export filename - exportne historiu prikazov do “data/filename.txt” (ak sa nezada nazov pouzije sa “export.txt”)

#import filename - importne textovy subor “data/filename.txt” a pokusi sa z neho vykonavat prikazy krok po kroku (standarde je vypnute zobrazovanie pocas importu) (ak sa nezada nazov zvoli sa “export.txt”)
#import filename,false - zapne zobrazovanie

napr.:

zob noz
pouzi noz
...

kombinacia importu a restartu moze viest k neocakavanym vysledkom!

#importbreak, #breakimport - prerusi spracovavanie import suboru

(pocas importu sa nevykona save/load)

#version - vypisuje verziu enginu

#check - skontroluje ciastocnu integritu dat (texty, farby, akcie, miestnosti) a vypise jednoduchu statistiku vratane poctu znakov pribehu

debugovanie.txt · Posledná úprava: 2019/09/27 11:12 od wolf