TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


definovanie_farieb

Definovanie farieb (blok #color)

V spustenej hre prikaz #colors zobrazi zadefinovane farby

#color - urcuje typ dat ktory bude nasledovat
Format zapisu je NAME=R,G,B; Nazov nesmie obsahovat prvy znak #.

V pripade pouzitia LoaderPic moze byt ziaduce mat zadefinovane farby ako prve a uz ich nemenit. To sa da dosiahnut cez subor …col.dat
V pripade “index.dat” je to subor “index.col.dat”, v pripade “pak.dat” je to “pak.col.dat”.

Obsah suboru ma jednoduchu strukturu:

colors.dat
	#launcher=TXT;
	#version=175;
	background=0,0,0;
	highlight=255,255,102;


Farby mozu byt definovane len jednym sposobom, definicie sa nedaju kombinovat. Bud su v samostatnom COL subore, alebo v DAT subore spolu s ostatnymy datami. Vzdy vsak ako oznaceny blok dat #color; v zatvorkach {}!

Hlavny rozdiel medzi definiciami v COL a DAT subore je pri pri vplyve na #loaderPic. Najskor sa spracuje *.COL.dat subor, potom subor s definovanym #loaderPic t.j. *.PIC.dat a az nasledne ostatne *.dat subory.
To znamena ze ak su farby definovane v dat subore a nie v col moze nastat zmena farieb #loaderPic. Ine farby pri prvom spusteni a ine po restarte (F11).

Pokial su farby definovane v klasickom dat subore, definicia vyzera nasledovne:

colors.dat
{
	#color;
 
	background=30,30,30; 
	highlight=255,255,102;
	error=255,0,0; 
	badaction=255,150,150;
	active=255,255,102;
	normal=224,224,224;
	normalinput=0,128,0;
	commandline=64,64,64;
	disablecommandline=32,32,32; 
	cursor=38,134,125;
	cursorblink=38,134,125;
	cursorchar=38,134,125;
	cursorcharblink=38,134,125;
	yourpen=255,255,255;
	cursorinput=0,100,0;
	cursorinputblink=0,100,0;
	cursorinputchar=0,100,0;
	cursorinputcharblink=0,100,0;
	yourpeninput=144,238,144;
	lowerseparator=224,224,224; 
	infoline=32,32,32;
	infopen=224,224,224;
	upperseparator=224,224,224;
	separator=201,127,127;
	roomname=135,206,250;
	direction=255,255,100;
 
	action=64,224,208;
 
	darkbrown=99,25,25;
	brown=165,42,42;
	lightbrown=201,127,127;
	saddlebrown=139,69,19;
	darkred=139,0,0;
	red=255,0,0;
	lightred=255,75,75;
	darkpastelred=255,50,50;
	pastelred=255,100,100;
	lightpastelred=255,150,150;
	darkturquoise=38,134,125;
	turquoise=64,224,208;
	lightturquoise=140,236,227;
	darkorange=255,140,0;
	orange=255,165,0;
	lightorange=255,201,102;
	darkgreen=0,100,0;
	green=0,128,0;
	lightgreen=144,238,144;
	superlightgreen=200,255,200;
	greenblue=90,160,160;
	darkblue=0,0,139;
	blue=0,0,255;
	lightblue=173,216,230;
	royalblue=65,105,225;
	lightskyblue=135,206,250;
	lightsteelblue=176,196,222;
	darkyellow=153,153,0;
	yellow=255,255,0;
	lightyellow=255,255,102;
	pastelyellow=200,200,50;
	lightpastelyellow=255,255,100;
	gold=255,215,0;
	goldrod=218,165,32;
	pink=255,192,203;
	pastelpink=255,127,127;
	darkorchid=153,50,204;
	orchid=218,112,214;
	lightorchid=233,169,230;
	darkpurple=77,0,77;
	purple=128,0,128;
	lightpurple=179,102,179;
	darkmagenta=139,0,139;
	magenta=255,0,255;
	lightmagenta=255,102,255;
 
	black=0,0,0;
	darkjet=32,32,32;
	jet=64,64,64;
	lightjet=96,96,96;
	darkgray=128,128,128;
	gray=160,160,160;
	lightgray=192,192,192;
	dirtywhite=224,224,224;
	white=255,255,255; 
 
	#note Palette URL: "http://paletton.com/#uid=75z1g0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF" ;
	#note verzia 2;
	webred1=245,163,173;
	webred2=204,102,114;
	webred3=163, 54, 67;
	webred4=122, 20, 32;
	webred5= 81,  0, 10;
	webyellow1=255,234,170;
	webyellow2=212,186,106;
	webyellow3=170,142, 57;
	webyellow4=128,101, 21;
	webyellow5= 85, 64,  0;
	webblue1=128,128,179;
	webblue2= 86, 86,149;
	webblue3= 52, 52,119;
	webblue4= 26, 26, 89;
	webblue5=  9,  9, 59;
	webgreen1=158,215,143;
	webgreen2=108,179, 89;
	webgreen3= 68,143, 48;
	webgreen4= 37,107, 18;
	webgreen5= 15, 71,  0;
 
	#note Microsoft Small Basic;
	IndianRed=205,92,92;
	LightCoral=240,128,128;
	Salmon=250,128,114;
	DarkSalmon=233,150,122;
	LightSalmon=255,160,122;
	Crimson=220,20,60;
	FireBrick=178,34,34;
	LightPink=255,182,193;
	HotPink=255,105,180;
	DeepPink=255,20,147;
	MediumVioletRed=199,21,133;
	PaleVioletRed=219,112,147;
	Coral=255,127,80;
	Tomato=255,99,71;
	OrangeRed=255,69,0;
	LemonChiffon=255,250,205;
	LightGoldenrodYellow=250,250,210;
	PapayaWhip=255,239,213;
	Moccasin=255,228,181;
	PeachPuff=255,218,185;
	PaleGoldenrod=238,232,170;
	Khaki=240,230,140;
	DarkKhaki=189,183,107;
	Lavender=230,230,250;
	Thistle=216,191,216;
	Plum=221,160,221;
	Violet=238,130,238;
	MediumOrchid=186,85,211;
	MediumPurple=147,112,219;
	BlueViolet=138,43,226;
	DarkViolet=148,0,211;
	Indigo=75,0,130;
	SlateBlue=106,90,205;
	DarkSlateBlue=72,61,139;
	MediumSlateBlue=123,104,238;
	GreenYellow=173,255,47;
	Chartreuse=127,255,0;
	Fuchsia=255,0,255;
	LawnGreen=124,252,0;
	Lime=0,255,0;
	LimeGreen=50,205,50;
	PaleGreen=152,251,152;
	MediumSpringGreen=0,250,154;
	SpringGreen=0,255,127;
	MediumSeaGreen=60,179,113;
	SeaGreen=46,139,87;
	ForestGreen=34,139,34;
	YellowGreen=154,205,50;
	OliveDrab=107,142,35;
	Olive=128,128,0;
	DarkOliveGreen=85,107,47;
	MediumAquamarine=102,205,170;
	DarkSeaGreen=143,188,143;
	LightSeaGreen=32,178,170;
	DarkCyan=0,139,139;
	Teal=0,128,128;
	Aqua=0,255,255;
	Cyan=0,255,255;
	LightCyan=224,255,255;
	PaleTurquoise=175,238,238;
	Aquamarine=127,255,212;
	MediumTurquoise=72,209,204;
	DarkTurquoiseMSB=0,206,209;
	CadetBlue=95,158,160;
	SteelBlue=70,130,180;
	PowderBlue=176,224,230;
	SkyBlue=135,206,235;
	DeepSkyBlue=0,191,255;
	DodgerBlue=30,144,255;
	CornflowerBlue=100,149,237;
	MediumBlue=0,0,205;
	Navy=0,0,128;
	MidnightBlue=25,25,112;
	Cornsilk=255,248,220;
	BlanchedAlmond=255,235,205;
	Bisque=255,228,196;
	NavajoWhite=255,222,173;
	Wheat=245,222,179;
	BurlyWood=222,184,135;
	Tan=210,180,140;
	RosyBrown=188,143,143;
	SandyBrown=244,164,96;
	Goldenrod=218,165,32;
	DarkGoldenrod=184,134,11;
	Peru=205,133,63;
	Chocolate=210,105,30;
	Sienna=160,82,45;
	Maroon=128,0,0;
	Snow=255,250,250;
	Honeydew=240,255,240;
	MintCream=245,255,250;
	Azure=240,255,255;
	AliceBlue=240,248,255;
	GhostWhite=248,248,255;
	WhiteSmoke=245,245,245;
	Seashell=255,245,238;
	Beige=245,245,220;
	OldLace=253,245,230;
	FloralWhite=255,250,240;
	Ivory=255,255,240;
	AntiqueWhite=250,235,215;
	Linen=250,240,230;
	LavenderBlush=255,240,245;
	MistyRose=255,228,225;
	Gainsboro=220,220,220;
	LightGray_MSB=211,211,211;
	Silver=192,192,192;
	DarkGray_MSB=169,169,169;
	DimGray=105,105,105;
	LightSlateGray=119,136,153;
	SlateGray=112,128,144;
	DarkSlateGray=47,79,79;
}

System pozna tieto zakladne farby: (Daju sa predefinovat!):
██████ background=0,0,0; - pozadie obrazovky (ID=zadefinovana farba R,G,B)
██████ highlight=255,255,100; - pouzivana na zvyraznenie smerov kam sa da ist, znamych objektov...
██████ error=255,50,50; - chybove hlasenia systemu
██████ badaction=255,150,150; - nezmyselne zadanie, zly prikaz,smer, predmet...
██████ active=255,255,100; - pouziva sa na zvyraznovanie dolezitych veci v popise miestnosti (ak to autor pribehu pouzival) (da sa vypnut cez konfigurak)
██████ normal=255,255,255; - farba textu
██████ normalinput=255,255,255; - farba textu vypisaneho pri inpute
██████ commandline=50,50,50; - pozadie pre command line
██████ disablecommandline=40,40,40; - pozadie pre neaktivny command line
██████ cursor=0,130,130; - kurzor v command line
██████ cursorblink=0,130,130; - kurzor v command line (faza bliknutia)
██████ cursorchar=0,130,130; - znak na ktorom je kurzor v command line
██████ cursorcharblink=0,130,130; - znak na ktorom je kurzor v command line (faza bliknutia)
██████ yourpen=255,255,255; - farba pisaneho textu v command line
██████ oldcommand=224,224,224; - farba potvrdeneho textu na hlavnej obrazovke
██████ cursorinput=0,130,130; - kurzor v command line pocas input modu
██████ cursorinputblink=0,130,130; - kurzor v command line pocas input modu (faza bliknutia)
██████ cursorinputchar=0,130,130; - znak na ktorom je kurzor v command line pocas input modu
██████ cursorinputcharblink=0,130,130; - znak na ktorom je kurzor v command line pocas input modu (faza bliknutia)
██████ yourpeninput=255,255,255; - farba pisaneho textu v command line pocas input modu
██████ lowerseparator=225,225,225; - spodny separator (text/command line)
██████ infoline=40,40,40; - pozadie pre info line
██████ infopen=225,225,225; - farba textu v info line
██████ upperseparator=225,225,225; - horny separator (info line/text)
██████ separator=150,100,100; - separator v texte
██████ roomname=255,255,100; - farba nazvu miestnosti pri popise situacie
██████ direction=255,255,100; - farba moznosti pohybu pri popise situacie
██████ dictionaryhighlight=255,255,100; - farba doleziteho prikazu
██████ dictionarynormal=255,255,255; - farba v slovniku bezneho prikazu, pripadne synonyma
██████ dictionarynew=255,50,50; - farba prikazu ktory sa objavil v slovniku (zobrazi sa len raz a potom uz sa pouziva dictionaryhighlight/dictionarynormal farba)

definovanie_farieb.txt · Posledná úprava: 2019/10/01 16:22 od wolf