TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


definovanie_globalnych_premennych

Definovanie globalnych premennych (blok #varid)

{
	#varid=testik;
	#value=hodnota;
}

#varId - jedinecne ID premennej
#value - hodnota premennej
Takto zadefinovana premenna je globalna, ale da sa zmazat cez #deleteVar

Povolene “bool” hodnoty su #true, #false, #null, 0 a 1. Neodporuca sa pouzivat ine.
#false, #null, 0 su vyhodnotene ako nepravda.
#true, 1 su vyhodnotene ako pravda.

Definovanie 1,2 a 3 rozmerneho pola:

{
#varid=array1D;
	#size=2; #note velkost pola;
	#value[]=0; #note nastavenie vsetkych prvkov;
	#value[1]=prvok1; #note nastavenie konkretneho prvku;
	#value[2]=prvok2;
}
 
{
#varid=array2D;
	#size=3,3;
	#value[]=0;
	#value[1][1]=11;
	#value[2][1]=21;
	#value[1][2]=12;
	#value[2][2]=22;
}
 
{
#varid=array3D;
	#size=3,3,3;
	#value[]=0;
	#value[1][1][1]=111;
	#value[3][1][1]=311;
}

Pristup k premennej je

$array3D[1][1][1]Viac o premennych a schema platnosti

definovanie_globalnych_premennych.txt · Posledná úprava: 2020/05/11 09:45 od wolf