TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


definovanie_makier

Definovanie makier (blok #macro)

{
#macro=#Vizitka $(meno), $(adresa);
	#println ----------;
	#println $(meno);
	#println $(adresa);
	#println ----------;
}

Takto zadefinovane makro sa da zavolat v akcii alebo akomkolvek bloku nasledovne:
#vizitka Jozko Mrkvicka, Horna dolna 7;

pocas loadu bude prelozene na nasledujuci text

#println ----------;
#println Jozko Mrkvicka;
#println Horna dolna 7;
#println ----------;


Makro s rovnakym nazvom ale inym poctom parametrov je ine makro, moze byt pouzite.

{
#macro=#Vizitka;
	#println ----------;
	#println Fantomas!;
	#println ----------;
}


#vizitka;
pocas loadu bude prelozene na nasledujuci text

#println ----------;
#println Fantomas!;
#println ----------;


Ak chcem rozlisit #Vizitku od #vizitku je nutne (zdvojit ##) pouzit nasledujucu definiciu
##macro=#Vizitka $(meno), $(adresa);

Je mozne pouzit aj specialny parameter $()

{
#macro=#Vizitka $();
	#println ----------;
	#println Fantomas!;
	#println parameter=$();
	#println ----------;
}


vtedy ide v podstate len o prepisanie textu. Takejto definicii vyhovuju vsetky nasledujuce pouzitia:
#Vizitka;
vygeneruje:

#println ----------;
#println Fantomas!;
#println parameter=;
#println ----------;

#Vizitka Jozko Mrkvicka;
vygeneruje:

#println ----------;
#println Fantomas!;
#println parameter=Jozko Mrkvicka;
#println ----------;

#Vizitka Jozko, Horna, Dolna;
vygeneruje:

#println ----------;
#println Fantomas!;
#println parameter=Jozko, Horna, Dolna;
#println ----------;
definovanie_makier.txt · Posledná úprava: 2019/02/20 21:55 od wolf