TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


globalne_systemove_texty

Globalne systemove texty (blok #systext)

Globalne systemove texty, ktore vyuziva engine na komunikaciu s hracom, pri popise objektov a udalosti.

Specialne interne definicie:
#dot - oddelovac viet
#separator - oddelovac pdstatnych mien (preskumaj dvere,stol,okno)
#pronoun - zameno za predchadzajuci objekt (zober noz.preskumaj ho)
#all - slovo vyjadrujuce vsetky predmety (zober vsetko)
#emptywords - prazdne slova bez vyznamu ktore sa pri vyhodnocovani prikazu ignoruju (sa,si)

systext.dat
{
#systext;
	#dot=.;
	#separator=,;
	#separator= a ;
	#pronoun=ho;
	#pronoun=ju;
	#pronoun=to;
	#pronoun=ich;
	#all=všetko;
	#all=všetky;
	#all=všetkých;
 
	#emptywords=sa;
	#emptywords=si;
 
	#locationInFrontOf=pred;
	#locationBeside=vedľa;
	#locationBeside=o;
	#locationBeside=k;
	#locationBehind=za;
	#locationUnder=pod;
	#locationUnder=spod;
	#locationOnTopOf=na;
	#locationOnTopOf=nad;
	#locationOnTopOf=zo;
	#locationOnTopOf=z;
	#locationOnTopOf=ponad;
	#locationInside=do;
	#locationInside=z;
	#locationInside=u;
	#locationInside=v;
	#locationBetween=medzi;
 
	#north=na sever;
	#east=na východ;
	#south=na juh;
	#west=na západ;
	#up=hore;
	#down=dole;
	#in=dnu;
	#out=von;
 
	#go=Môžeš ísť na: ;
	#impasse=Odtiaľto sa nedá nikam ísť.;
 
	#baddirection=Tým smerom sa nedá ísť!;
	#gonorth=O.K. Ideš na sever, smer;
	#goeast=O.K. Ideš na východ;
	#gosouth=O.K. Ideš na juh, smer;
	#gowest=O.K. Ideš na západ;
	#goup=O.K. Ideš hore, smer;
	#godown=O.K. Ideš dole, smer;
	#goin=O.K. Ideš dnu, smer;
	#goout=O.K. Ideš von, smer;
 
	#see=Vidíš: ;
	#seenothinghere=Vo svojej blízkosti už nič zaujímavé nevidíš.;
 
	#inv=O.K.;
	#have=Nesieš: ;
	#wearing=Máš oblečené: ;
	#havenothing=O.K. Nič u seba nemáš.;
 
	#unknownobject=Neviem čo je to;
	#notavailable=Zatiaľ nie je k dispozícii.;
 
	#putdontunderstand=Neviem čo vlastne chceš položiť.;
	#put=O.K. Položil si to.;
	#putinsert=O.K. Je to tam.;
	#putfailnotyou=Na seba? To nepôjde.;
	#putfailnotitself=WTF? Takéto zakrivenie priestoru si neviem predstaviť.;
	#putfailsamespace=Už tam predsa je.;
	#putfailunknowndestination=Neviem kam to chceš položiť.;
	#putfaildestination=Tam sa to nedá položiť.;
	#putfailcontainerisclose=Je to zatvorené.;
	#putfailbulk=Už to tam nezmestíš.;
	#putfailweight=Už to tam nezmestíš.;
	#putfailcount=Už to tam nezmestíš.;
	#putfailnotallowed=To tam nedáš.;
	#putfailnothere=Tu sa to nedá položiť.;
	#putfail=Nedá sa to položiť.;
	#putfailwearing=Najskôr to musíš vyzliecť.;
	#putverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
	#insertverifyfail=To nepôjde.;
 
	#takedontunderstand=Nerozumiem čo chceš zobrať.;
	#takenothinghere=Nemáš čo zobrať, nič sa tu nenachádza.;
	#take=O.K. Zobral si to.;
	#takepick=O.K. Vybral si to.;
	#takefail=To asi nepôjde.;
	#takeverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#bagisfullcount=Viac toho neunesieš.;
	#bagisfullweight=Viac toho neunesieš. Si preťažený.;
	#bagisfullbulk=Viac toho neunesieš. Málo miesta.;
 
	#usedontunderstand=Neviem čo chceš použiť.;
	#use=O.K.;
	#usefail=To sa nedá použiť.;
	#useverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#hitdontunderstand=Nerozumiem koho chceš udrieť.;
	#hit=O.K.;
	#hitfail=Nie je to rozumné.;
	#hitverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#touchdontunderstand=Nerozumiem čoho sa  chceš dotnknúť.;
	#touch=O.K.;
	#touchfail=Nie je to rozumné.;
	#touchverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#pressdontunderstand=Nerozumiem čo chceš zmačknúť.;
	#press=O.K.;
	#pressfail=Nie je to rozumné.;
	#pressverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#smelldontunderstand=Nerozumiem čo chceš ovoňať.;
	#smell=O.K.;
	#smellfail=To nepôjde.;
	#smellverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#listendontunderstand=Nerozumiem čo chceš počúvať.;
	#listen=O.K.;
	#listenfail=To nepôjde.;
	#listenverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#eatdontunderstand=Nerozumiem čo chceš zjesť.;
	#eat=O.K.;
	#eatfail=Nie je to rozumné.;
	#eatverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#drinkdontunderstand=Nerozumiem čo chceš vypiť.;
	#drink=O.K.;
	#drinkfail=Nie je to rozumné.;
	#drinkverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
 
	#examinedontunderstand=Neviem čo vlastne chceš preskúmať.;
	#examine=O.K.;
 
	#examineyousee=Vidíš: ;
	#examinefoundnewobjects=Objavil si: ;
 
	#talkdontunderstand=S kým chceš hovoriť?;
	#talkfail=Neodpovedá.;
	#talk=O.K.;
 
	#askdontunderstand=S kým chceš hovoriť?;
	#askunknownobject=O čom chceš hovoriť?;
	#ask=O.K.;
	#askfail=Neodpovedá.;
 
	#telldontunderstand=S kým chceš hovoriť?;
	#tellunknownobject=Čo chceš povedať?;
	#tell=O.K.;
	#tellfail=Nereaguje.;
 
	#restart=Naozaj chceš začať odznova?;
	#end=Naozaj chceš ukončiť hru?;
 
	#filedoesnotexist=Súbor neexistuje!;
	#badfilename=Zlý názov súboru!;
	#savefile=O.K. Pozícia uložená: ;
	#overwritefile=Taký súbor už existuje, mám ho prepísať?;
	#loadfile=O.K. Pozícia načítaná: ;
	#exportfile=O.K. História uložená: ;
 
	#emptydirectory=O.K. Nie sú uložené žiadne pozície.;
	#directory=O.K. Uložené pozície: ;
	#lastsave=Posledná uložená pozícia je;
 
	#wait=O.K. Čakáš.;
	#waitfail=Teraz to nie je rozumné.;
 
	#unknowncommand=Neviem čo vlastne chceš urobiť.;
	#ok=O.K.;
	#cancel=O.K. Prerušené.;
 
	#dictionary=O.K. Použiteľné príkazy sú:;
 
	#muteon=O.K. Hudba bola stíšená.;
	#muteoff=O.K. Hlasitosť hudby bola obnovená.;
	#newmusicvolume=O.K. Nová hlasitosť hudby je: ;
	#musicvolume=O.K. Hlasitosť hudby je: ;
 
	#presskey=>>> stlač klávesu <<<;
 
	#readdontunderstand=Neviem čo vlastne chceš prečítať.;
	#read=O.K.;
	#readfail=To sa nedá prečítať.;
 
	#showdontunderstand=Nerozumiem čo chceš ukázať.;
	#show=O.K.;
	#showfail=Načo by si to ukazoval?;
	#showunknownobject=Neviem komu to chceš ukázať.;
 
	#givedontunderstand=Nerozumiem čo chceš darovať.;
	#give=O.K.;
	#givefail=To sa nedá darovať.;
	#givefailwearing=Najskôr to musíš vyzliecť.;
	#givefailnotyou=Sebe? To nepôjde.;
	#givefailnotitself=WTF? Takéto zakrivenie priestoru si neviem predstaviť.;
	#givefailsamespace=Už tam predsa je.;
	#givefailnothere=Tu sa to nedá položiť.;
	#giveverifyfail=Teraz to asi nepôjde.;
	#givefailunknowndestination=Neviem kam to chceš dať.;
	#givefaildestination=Tam sa to nedá dať.;
	#givefailcontainerisclose=Je to zatvorené.;
	#givefailbulk=Už to tam nezmestíš.;
	#givefailweight=Už to tam nezmestíš.;
	#givefailcount=Už to tam nezmestíš.;
	#givefailnotallowed=To tam nedáš.;
 
	#dress=O.K.;
	#dressdontunderstand=Nerozumiem čo si chceš obliecť.;
	#dressfail=To sa nedá obliecť.;
	#dressfailcannotdoitagain=Už to máš oblečené.;
 
	#undress=O.K.;
	#undressdontunderstand=Nerozumiem čo si chceš vyzliecť.;
	#undressfail=To sa nedá vyzliecť.;
	#undressfailcannotdoitagain=To nepôjde, nemáš to oblečené.;
 
	#opendontunderstand=Nerozumiem čo chceš otvoriť.;
	#open=O.K. Otvoril si.;
	#openfail=To sa nedá otvoriť.;
	#openfailcannotdoitagain=Otvorené otváraš? To asi nepôjde.;
 
	#closedontunderstand=Nerozumiem čo chceš zatvoriť.;
	#close=O.K. Zatvoril si.;
	#closefail=To sa nedá zatvoriť.;
	#closefailcannotdoitagain=Zatvorené zatváraš? To asi nepôjde.;
 
	#manipulatefaillock=To nepôjde, je to zamknuté.;
 
	#lockdontunderstand=Nerozumiem čo chceš zamknúť.;
	#lock=O.K.;
	#lockfail=To sa nedá zamknúť.;
	#lockfailcannotdoitagain=Zamknuté zamykáš? To asi nepôjde.;
 
	#unlockdontunderstand=Nerozumiem čo chceš odomknúť.;
	#unlock=O.K.;
	#unlockfail=To sa nedá odomknúť.;
	#unlockfailcannotdoitagain=Najskôr zamkni a potom to pôjde.;
 
	#lockunknownkey=Čím to chceš zamknúť?;
	#unlockunknownkey=Čím to chceš odomknúť?;
	#lockfailbadkey=Týmto kľúčom to nepôjde.;
	#unlockfailbadkey=Týmto kľúčom to nepôjde.;
 
	#manipulatefailopen=To nepôjde, je to otvorené.;
 
	#ondontunderstand=Nerozumiem čo chceš zapnúť.;
	#on=O.K.;
	#onfail=To sa nedá zapnúť.;
	#onfailcannotdoitagain=Už je to zapnuté.;
 
	#offdontunderstand=Nerozumiem čo chceš vypnúť.;
	#off=O.K.;
	#offfail=To sa nedá vypnúť.;
	#offfailcannotdoitagain=Už je to vypnuté.;
 
	#pushdontunderstand=Nerozumiem čo chceš tlačiť.;
	#push=O.K.;
	#pushfail=To sa nedá tlačiť.;
	#pushfailcannotdoitagain=Už to nepôjde.;
 
	#pulldontunderstand=Nerozumiem čo chceš ťahať.;
	#pull=O.K.;
	#pullfail=To sa nedá ťahať.;
	#pullfailcannotdoitagain=Už to nepôjde.;
 
	#ambiguity=Nie som si istý čo chceš urobiť. Skús to lepšie popísať.;
	#ambiguityObject=Nerozumiem čo presne myslíš. Môže to byť: ;
 
	#examineverifyfail=;
	#talkverifyfail=;
	#askverifyfail=;
	#tellverifyfail=;
	#dressverifyfail=;
	#undressverifyfail=;
	#openverifyfail=;
	#closeverifyfail=;
	#lockverifyfail=;
	#unlockverifyfail=;
	#onverifyfail=;
	#offverifyfail=;
	#pushverifyfail=;
	#pullverifyfail=;
	#readverifyfail=;
	#foundverifyfail=;
}

Systemove texty je mozne menit aj pocas behu programu.
##setsystemstring ID, text; - zmeni(prida) systemovy text ID na “text” so zachovanim case sensitivity
#setsystemstring ID; - zmaze systemovy text ID (nastavi ho na “”)

globalne_systemove_texty.txt · Posledná úprava: 2019/01/11 23:10 od wolf