TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


konfiguracny_subor_na_predefinovanie_klavesnice

Konfiguracny subor na predefinovanie klavesnice (config\keyboard.cfg)

#showKeyCode - dokaze zobrazit kod klavesy

Umiestnenie konfiguracneho suboru: config\config.cfg

SDLK_a=a;
SDLK_a=á,shift;
SDLK_a=ä,ctrl;

97=a;
97=á,shift;
97=ä,ctrl;

Mozne modifikatory su:
shift, lshift, rshift,
ctrl, lctrl, rctrl,
alt, lalt, ralt,
num,
caps,

Pozor pravy ALT byva “Alt Gr” co je ALT+CTRL.

DeadKey sa definuje nasledovne:

SDLK_EQUALS=DEADKEY1;
SDLK_EQUALS=DEADKEY2,shift;
DEADKEY1=´;
DEADKEY2=ˇ;

SDLK_e=é,deadkey1;
SDLK_e=ě,deadkey2;

config.cfg
PRINTSCREEN=SDLK_PRINTSCREEN;
SDLK_EQUALS=DEADKEY1;
SDLK_EQUALS=DEADKEY2,shift;
DEADKEY1=´;
DEADKEY2=ˇ;
 
SDLK_e=é,deadkey1;
SDLK_e=ě,deadkey2;
SDLK_r=ŕ,deadkey1;
SDLK_r=ř,deadkey2;
SDLK_t=ť,deadkey2;
SDLK_y=ý,deadkey1;
SDLK_u=ú,deadkey1;
SDLK_u=ů,deadkey2;
SDLK_i=í,deadkey1;
SDLK_i=ì,deadkey2;
SDLK_o=ó,deadkey1;
SDLK_o=ô,deadkey2;
SDLK_a=á,deadkey1;
SDLK_a=ä,deadkey2;
SDLK_s=ś,deadkey1;
SDLK_s=š,deadkey2;
SDLK_d=ď,deadkey2;
SDLK_l=ĺ,deadkey1;
SDLK_l=ľ,deadkey2;
SDLK_z=ź,deadkey1;
SDLK_z=ž,deadkey2;
SDLK_c=ć,deadkey1;
SDLK_c=č,deadkey2;
SDLK_n=ń,deadkey1;
SDLK_n=ň,deadkey2;
 
SDLK_1=1;
SDLK_1=1,shift;
SDLK_1=!,ctrl;
SDLK_2=ě;
SDLK_2=ľ,alt;
SDLK_2=2,shift;
SDLK_2=@,ctrl;
SDLK_3=š;
SDLK_3=3,shift;
SDLK_3=#,ctrl;
SDLK_4=č;
SDLK_4=4,shift;
SDLK_4=$,ctrl;
SDLK_5=ř;
SDLK_5=ť,alt;
SDLK_5=5,shift;
SDLK_5=%,ctrl;
SDLK_6=ž;
SDLK_6=6,shift;
SDLK_6=^,ctrl;
SDLK_7=ý;
SDLK_7=7,shift;
SDLK_7=&,ctrl;
SDLK_8=á;
SDLK_8=8,shift;
SDLK_8=*,ctrl;
SDLK_9=í;
SDLK_9=9,shift;
SDLK_9=(,ctrl;
SDLK_0=é;
SDLK_0=0,shift;
SDLK_0=),ctrl;
SDLK_f=[,alt;
SDLK_g=],alt;
SDLK_x=#,alt;
SDLK_LEFTBRACKET=ú;
SDLK_LEFTBRACKET=[,shift;
SDLK_RIGHTBRACKET=ä;
SDLK_RIGHTBRACKET=],shift;
SDLK_BACKSLASH=ň;
SDLK_BACKSLASH=|,shift;
SDLK_BACKSLASH=\,ctrl;
SDLK_SEMICOLON=ů;
SDLK_SEMICOLON=ô,alt;
SDLK_SEMICOLON=;,shift;
SDLK_SEMICOLON=:,ctrl;
konfiguracny_subor_na_predefinovanie_klavesnice.txt · Posledná úprava: 2019/09/30 21:12 od wolf