TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


nastavenie_systemovych_premennych_v_akciach_skriptoch

Nastavenie systemovych premennych v akciach/skriptoch


restart:
	actionstart executor=#you, owner=#start, owner_action=#actionstart
	object.meet executor=#you, owner=ID, owner_action=#meet
 
thread born/death:
	executor=ID, owner=ID, owner_action=#actionendlife
	executor=ID, owner=ID, owner_action=#actionstartlife
thread:
	executor=#thread, owner=ID, owner_action=#thread
 
object born/death:
	executor=ID, owner=ID, owner_action=#actionstartlife
	executor=ID, owner=ID, owner_action=#actionendlife
 
help:
	executor=#you, owner=#help, owner_action=#actionhelp
	executor=#you, owner=#help, owner_action=#actioncommand
	executor=#help, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
dictionary:
	executor=#you, owner=#dictionary, owner_action=#actioncommand
	executor=#dictionary, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
volume:
	executor=#you, owner=#volume, owner_action=#actioncommand
	executor=#volume, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
mute:
	executor=#you, owner=#mute, owner_action=#actioncommand
	executor=#mute, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
wait:
	actionwait executor=#you, owner=#wait, owner_action=#wait
	executor=#you, owner=#wait, owner_action=#actioncommand
	executor=#wait, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
 
	#moveObject
sit:
	executor=#you, owner=#sit, owner_action=#actioncommand
	executor=#sit, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
inv:
	executor=#you, owner=#inv, owner_action=#actioncommand
	executor=#inv, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
cls:
	executor=#you, owner=#cls, owner_action=#actioncommand
	executor=#cls, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
enablescrollinginfoline:
	executor=#you, owner=#enablescrollinginfoline, owner_action=#actioncommand
	executor=#enablescrollinginfoline, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
disablescrollinginfoline:
	executor=#you, owner=#disablescrollinginfoline, owner_action=#actioncommand
	executor=#disablescrollinginfoline, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
 
actionupdate:
	executor=#timer/#you/room.ID/object.ID, owner=room/object.ID, owner_action=#actionupdate
 
actionprint:
	executor=#you, owner=room.ID, owner_action=#print
 
actionprint:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#print
 
take:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#takeverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#take
 
	v pripade ze sa podarilo zobrat a je v miestnosti tlacitko
	executor=object.ID, owner=room.ID, owner_action=#buttonoff
 
	v pripade ze sa podarilo zobrat a kontainer ma nadefinovanu akciu #containerReleased
	executor=object.ID, owner=container.ID, owner_action=#released
 
	executor=#you, owner=#take, owner_action=#actioncommand
	executor=#take, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
put:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#putverify
	executor=object.ID, owner=container.ID, owner_action=#insertverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#put
 
	v pripade ze sa podarilo polozit a je v miestnosti tlacitko
	executor=object.ID, owner=room.ID, owner_action=#butttonput
 
	v pripade ze sa podarilo polozit a kontainer ma nadefinovanu akciu #containerReceived
	executor=object.ID, owner=container.ID, owner_action=#receivedput
 
	executor=#you, owner=#put, owner_action=#actioncommand
	executor=#put, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
give:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#giveverify
	executor=object.ID, owner=container.ID, owner_action=#insertverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
 
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#give
 
	v pripade ze sa podarilo polozit a je v miestnosti tlacitko
	executor=object.ID, owner=room.ID, owner_action=#butttongive
 
	v pripade ze sa podarilo polozit a kontainer ma nadefinovanu akciu #containerReceived
	executor=object.ID, owner=container.ID, owner_action=#receivedgive
 
	executor=#you, owner=#give, owner_action=#actioncommand
	executor=#give, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
show:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#showverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
 
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#show
	executor=object.ID, owner=container.ID, owner_action=#observernoticedobject
 
	executor=#you, owner=#show, owner_action=#actioncommand
	executor=#show, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
use:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#useverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#use
	executor=#you, owner=#use, owner_action=#actioncommand
	executor=#use, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
hit:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#hitverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#hit
	executor=#you, owner=#hit, owner_action=#actioncommand
	executor=#hit, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
touch:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#touchverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#touch
	executor=#you, owner=#touch, owner_action=#actioncommand
	executor=#touch, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
press:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#pressverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#press
	executor=#you, owner=#press, owner_action=#actioncommand
	executor=#press, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
smell:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#smellverify
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#smell
	executor=#you, owner=#smell, owner_action=#actioncommand
	executor=#smell, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
listen:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#listenverify
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#listen
	executor=#you, owner=#listen, owner_action=#actioncommand
	executor=#listen, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
eat:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#eatverify
		actionendlife- executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionendlife
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#eat
	executor=#you, owner=#eat, owner_action=#actioncommand
	executor=#eat, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
drink:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#drinkverify
		actionendlife- executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionendlife
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#drink
	executor=#you, owner=#drink, owner_action=#actioncommand
	executor=#drink, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
dress:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#dressverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#dress
	executor=#you, owner=#dress, owner_action=#actioncommand
	executor=#dress, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
undress:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#undressverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#undress
	executor=#you, owner=#undress, owner_action=#actioncommand
	executor=#undress, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
open:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#openverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#open
	executor=#you, owner=#open, owner_action=#actioncommand
	executor=#open, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
close:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#closeverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#close
	executor=#you, owner=#close, owner_action=#actioncommand
	executor=#close, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
lock:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#lockverify
		actionupdate - executor=#you, owner=key.ID, owner_action=#actionupdate
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#lock
	executor=#you, owner=#lock, owner_action=#actioncommand
	executor=#lock, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
unlock:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#unlockverify
		actionupdate - executor=#you, owner=key.ID, owner_action=#actionupdate
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#unlock
	executor=#you, owner=#unlock, owner_action=#actioncommand
	executor=#unlock, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
on:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#onverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#on
	executor=#you, owner=#on, owner_action=#actioncommand
	executor=#on, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
off:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#offverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#off
	executor=#you, owner=#off, owner_action=#actioncommand
	executor=#off, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
push:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#pushverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#push
	executor=#you, owner=#push, owner_action=#actioncommand
	executor=#push, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
pull:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#pullverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#pull
	executor=#you, owner=#pull, owner_action=#actioncommand
	executor=#pull, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
read:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#readverify
		actionupdate - executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#actionupdate
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#read
	executor=#you, owner=#read, owner_action=#actioncommand
	executor=#read, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
examine:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#examine
	executor=#you, owner=#examine, owner_action=#actioncommand
	executor=#examine, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
talk:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#talkverify
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#talk
	executor=#you, owner=#talk, owner_action=#actioncommand
	executor=#talk, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
ask:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#askverify
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#ask
	executor=#you, owner=#ask, owner_action=#actioncommand
	executor=#ask, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
tell:
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#tellverify
	executor=#you, owner=object.ID, owner_action=#tell
	executor=#you, owner=#tell, owner_action=#actioncommand
	executor=#tell, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
save:
	executor=#you, owner=#save, owner_action=#actionbeforesave
load:
	executor=#you, owner=#load, owner_action=#actionload
debug:
	executor=#you, owner=#you, owner_action=#debug
newcommand:
	newcommand=xxx;
	executor=#xxx, owner=#newcommand, owner_action=#xxx
		ak je to pohyb
			executor=#xxx, owner=room.ID, owner_action=#leave
			executor=#xxx, owner=object.ID, owner_action=#leave
			executor=#xxx, owner=room.ID, owner_action=#enter
			executor=#xxx, owner=object.ID, owner_action=#meet
 
			executor=#xxx, owner=#newcommand, owner_action=#actionmove
			executor=#xxx, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourmove
			#moveObject
			executor=#xxx, owner=room.ID, owner_action=#enterlastaction
		inak
			executor=#xxx, owner=#newcommand, owner_action=#actioncommand
			executor=#xxx, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
			#moveObject
 
n,e,s,w,u,d,i,o:
	executor=#north(#south,...) owner=room.ID, owner_action=#leave
	executor=#north(#south,...) owner=object.ID, owner_action=#leave
	executor=#north(#south,...) owner=room.ID, owner_action=#enter
	executor=#north(#south,...) owner=object.ID, owner_action=#meet
 
	executor=#north(#south,...) owner=#moveverify, owner_action=#actionmoveverify
	executor=#north(#south,...) owner=#move, owner_action=#actionmove
	executor=#north(#south,...) owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourmove
	#moveObject
	executor=#north(#south,...) owner=room.ID, owner_action=#enterlastaction
unknown:
	executor=#you, owner=#unknown, owner_action=#actioncommand
	executor=#unknown, owner=object.ID, owner_action=#actionafteryourcommand
	#moveObject
#moveObject:
	executor=object.ID, owner=object.ID, owner_action=#actionbeforemove
		executor=object.ID, owner=object.ID, owner_action=#leave - objekt opustil teba
		executor=other objects.ID, owner=object.ID, owner_action=#leaveobject - objekt opustil objekty
		executor=object.ID, owner=object.ID, owner_action=#meet - objekt stretol teba
		executor=other objects.ID, owner=object.ID, owner_action=#meetobject - objekt stretol objekty
		executor=object.ID, owner=object.ID, owner_action=#actionaftermove
enter action:
	executor=#you, owner=#command, owner_action=#actionenter
timer:
	executor=#timer, owner=object.ID, owner_action=#actiontime
	executor=#timer, owner=#timer, owner_action=#actiontime
nastavenie_systemovych_premennych_v_akciach_skriptoch.txt · Posledná úprava: 2019/09/26 22:34 od wolf