TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


predefinovanie_systemovych_hlasiek_pre_object_room

Predefinovanie systemovych hlasiek pre OBJECT, ROOM

$ID=value; - premenna ID s hodnotou value, je mozne zadefinovat lubovolne mnozstvo premennych
Cez premenne sa daju predefinovat systemove chybove hlasky pre konkretny objekt/room.
Maju tvar $text_… napr $text_putfail, $text_seenothinghere.

pre OBJECT su napriklad tieto moznosti:

putverifyfail, putfail, putfailwearing, putfailnothere, put, notavailable, putfailunknowndestination, putfaildestination, putfailcontainerisclose, putfailbulk, putfailweight, putfailcount, putfailnotallowed, insertverifyfail, putinsert
giveverifyfail, givefail, givefailwearing, givefailnothere, give, givefailunknowndestination, givefaildestination, givefailcontainerisclose, givefailbulk, givefailweight, givefailcount, givefailnotallowed
lockverifyfail, manipulatefailopen, lockfail, lockfailcannotdoitagain, lockunknownkey, lockfailbadkey, lock
unlockverifyfail, unlockfail, unlockfailcannotdoitagain, unlockunknownkey, unlockfailbadkey, unlock
bagisfullcount, bagisfullweight, bagisfullbulk, takeverifyfail, takefail, takepick, take
useverifyfail, use, usefail
examineverifyfail, examine, examineyousee, examinefoundnewobjects, foundverifyfail
talkverifyfail, talk, talkfail
readverifyfail, read, readfail
dressverifyfail, dress, dressfailcannotdoitagain, dressfail
undressverifyfail, undress, undressfailcannotdoitagain, undressfail
openverifyfail, open, openfailcannotdoitagain, openfail, manipulatefaillock
closeverifyfail, close, closefailcannotdoitagain, closefail, manipulatefaillock
onverifyfail, on, onfailcannotdoitagain, onfail
offverifyfail, off, offfailcannotdoitagain, offfail
pushverifyfail, push, pushfailcannotdoitagain, pushfail
pullverifyfail, pull, pullfailcannotdoitagain, pullfail
askverifyfail, askunknownobject, ask, askfail
tellverifyfail, tellunknownobject, tell, tellfail
hitverifyfail, hit, hitfail
touchverifyfail, touch, touchfail
pressverifyfail, press, pressfail
smellverifyfail, smell, smellfail
listenverifyfail, listen, listenfail
eatverifyfail, eat, eatfail
drinkverifyfail, drink, drinkfail

pre ROOM su naproiklad tieto moznosti:

putfailnothere, baddirection
gonorth, goeast, gosouth, gowest, goup, godown, goin, goout

predefinovanie_systemovych_hlasiek_pre_object_room.txt · Posledná úprava: 2019/09/25 18:22 od wolf