TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


priority_realtime_vykonavanych_akcii

Priority realtime vykonavanych akcii


1 - after time action OBJECT
2 - time action
3 - pripadne move OBJECT a z toho vyplyvajuce akcie
4 - thread action

priority_realtime_vykonavanych_akcii.txt · Posledná úprava: 2019/09/26 22:27 od wolf