TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


priority_vykonavanych_akcii_po_prikaze

Priority vykonavanych akcii (po prikaze)


po zadani prikazu

1 - zavola sa akcia prislusneho prikazu (use/examine/put/take action)
ak ide o pohyb zavolaju sa akcie

  • 1b - leave room action ($rom_exec_executor==#you) ($rom_exec_owner=room ID)
  • 1c - leave object action ….
  • 1d - enter room action ….
  • 1e - meet object action ($rom_exec_executor==#you) ($rom_exec_owner=object ID)
  • 1f - enterlastaction action


Ak bol command a nie move
2 - zavola sa command action
3 - after your comand action object

Ak bol move
2 - zavola sa step action
3 - after your move action object

5 - nastava move object
pripadna leave a meet object action ($rom_exec_executor==object.id)
nasledne meet objects action ($rom_exec_executor==object.id)

6 - zavola game action

end of life object action sa vola vzdy ked sa aktualizuje object (replace)

Pre pohyb sa vola:
- leaveVerify aktualnej miestnosti (ak je navratova hodnota #true)
- enterVerify cielovej miestnosti (ak je navratova hodnota #true)
- globalny moveVerify sa vola (ak je navratova hodnota #true)
- vykona sa pohyb

priority_vykonavanych_akcii_po_prikaze.txt · Posledná úprava: 2019/09/26 22:26 od wolf