TXT - Wiki

Svety sú piesok vo vetre...

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


privatna_konfiguracia

Privatna konfiguracia (blok #privateconfig)

Privatna konfiguracia je nadradena nad konfiguracny subor. Pokial nie je uvedene nastavenie v bloku #privateconfig tak sa to cez config.cfg da zmenit.

privateConfig.dat
{
#privateconfig;
 
#activeColor=true;
#tabKey=true;
#prompt=>;
 
#getKeyText=#true;
 
#backwardCompatibility=#false;
 
#showPath=true;
#listingOfDirections=neswudio;
#sortObjectsAlphabetical=#false;
 
#infoLine=2;
#commandLine=2;
 
#padding=0,0,0,0;
#paddingInfoLine=0,0,0,0;
#paddingCommandLine=0,0,0,0;
 
#automaticallyScrollLinesUnderPercent=50;
 
#cursorType=1;
#cursorSpeed=300;
 
#cursor=#true;
#cursorWidth=100;
#cursorHeight=100;
#cursorBlending=128;
#cursorShowChar=#false;
 
#cursorBlink=#false;
#cursorBlinkWidth=100;
#cursorBlinkHeight=100;
#cursorBlinkBlending=255;
#cursorBlinkShowChar=#false;
 
#font=font/cour.ttf;
#fontSize=16;
#fontInfo=font/cour.ttf;
#fontInfoSize=16;
#fontCommand=font/cour.ttf;
#fontCommandSize=16;
 
#fontStyle=bold|strikethrough;
#fontInfoStyle=normal|italic;
#fontCommandStyle=italic|underline;
 
#enable-proportionalFont=#true;	
 
#fontCorrectionOfWidth=0;
#fontCorrectionOfHeight=0;
#fontInfoCorrectionOfWidth=0;
#fontInfoCorrectionOfHeight=0;
#fontCommandCorrectionofWidth=0;
#fontCommandCorrectionofHeight=0;
 
#width=800;
#height=600;
#bpp=32;
#volume=255;
 
#ModeOfListObjects=0;
#ModeOfDescribingRoom=0;
#ModeOfDescribingRoomAllowedDirections=1;
#ModeOfDescribingYourMovement=1;
#RulesForShowSituation=#NormalWithoutWrongDirection;
#RulesForYouSeeHere=#DoNotRefresh;
#loaderpic=<br><br><br><c>255,0,0</c>Loading;
}

#privateconfig - urcuje typ dat ktory bude nasledovat

#activecolor - zapnutie zvyraznovania aktivnych veci v popise miestnosti (pouziva sa ACTIV farba)
#tabkey - zapnutie tabelatora (doplnovanie slov, pridanie extra nazvov do predpovedaca sa da cez #addNewWordIntoTab, #deleteWordFromTab)
#prompt - prompt pre commandLine

#getKeyText - defaultna hodnota #true, vypisovat text #pressKey (nastaveny v #systext) pri cakani na klavesu ked sa scrolluje viac textu ako sa vojde na obrazovku

#backwardCompatibility - defaultne nastavene na false, pri zvyseni verzie #appVersion defaultne nedovoli nacitat stare pozicie. Je dolezite si uvedomit ze pozicia obsahuje kompletne definicie ROOM/OBJECT co by mohlo viest k nepredvidatelnym efektom/kombinaciam. Akcie su len v DAT suboroch nie su obsiahnute v pozicii.

#showPath - vypisovat v situacii mozne smery kam sa da ist
#listingOfDirections - poradie vypisovanych moznych smerov v situacii (default - neswudio)
#sortObjectsAlphabetical - sortovat abecedne objekty v inv, room (default - false)

#infoLine - vyska info riadku (centruje sa)
#commandLine - vyska commandline (centruje sa)

#padding - padding hlavneho okna
#paddingInfoLine - padding infoline
#paddingCommandLine - padding commandline

#automaticallyScrollLinesUnderPercent - pokial pribudnuty text je pod XX% obrazovky automaticky scrolluj (defaultna hodnota 50)
(Zmena hodnoty v skripte za pomoci prikazu #setup nevyvola refresh obrazovky, moze to byt ziadane. Ak je to nutne da sa vyvolat cez #reinitScreen.)

#cursorType - typ kurzora (1 zabera znak, 0 kurzor medzi znakmi) (default 1)
#cursorSpeed - rychlost blikania v milisekundach (default 300, 0 - vypne blikanie)

#cursor - zapnuty kurzor
#cursorWidth - sirka v percentach (mensia ako 100 sa zarovnava na pravu hranu znaku, vacsia ako 100 sa centruje)
#cursorHeight - vyska v percentach (mensia ako 100 sa zarovnava na dolnu hranu znaku, vacsia ako 100 sa centruje)
#cursorBlending - priesvitnost (255 - nepriesvitny)
#cursorShowChar - vypnuta zmena znaku na ktorom sa nachadza kurzor (ak je zapnuta da sa menit jeho farba)

#cursorBlink - vypnuty kurzor (blikacia faza)
#cursorBlinkWidth
#cursorBlinkHeight
#cursorBlinkBlending
#cursorBlinkShowChar

farby sa nastavuju v bloku #color

	cursor=38,134,125; - kurzor
	cursorChar=38,134,125; - znak na ktorom je kurzor
	cursorBlink=38,134,125; - blikacia faza
	cursorCharBlink=38,134,125;
	cursorInput=0,100,0; - rovnake nastavenia pre prikaz input
	cursorInputChar=0,100,0;
	cursorInputBlink=0,100,0;
	cursorInputCharBlink=0,100,0;**


Priklady pre nastavenie kurzorov

#font - pouzity font (lucon.ttf velkost 16 umozni 78*31 bodov, cez locate 80×31)
#fontSize - velkost fontu
#fontInfo - pouzity font na info line, ak nie je zadany pouzije sa vyssie spomenuty font
#fontInfoSize - velkost fontu pre info line
#fontCommand - pouzity font na command line, ak nie je zadany pouzije sa vyssie spomenuty font
#fontCommandSize - velkost fontu pre command line

#fontStyle - styl fontu (default normal)
#fontInfoStyle - styl fontu (default normal)
#fontCommandStyle - styl fontu (default italic)
mozne hodnoty bold, italic, normal, underline, strikethrough

#enable-proportionalFont - zapne podporu proporcionalnych fontov (pripadne bez pomlcky #enableProportionalFont) standardne sa pouzivaju neproporcinalne/monospace fonty

#fontCorrectionOfWidth - korekcia fontu, rozmer sa vypocita z fontu a aplikuje sa +-korekcia na sirku/vysku
#fontCorrectionOfHeight
#fontInfoCorrectionOfWidth
#fontInfoCorrectionOfHeight
#fontCommandCorrectionOfWidth
#fontCommandCorrectionOfHeight

#width - virtualna sirka okna
#height - virtualna vyska okna
#bpp - pouzita farebna hlbka
#volume - maximalna hlasitost 0-255

#ModeOfListObjects - sposob vypisovania zoznamov (default 0)
0 - “object1, object2, object3”
1 - “object1, object2 a object3.”

#ModeOfDescribingRoom - sposob vypisovania situacie (default 0)
0 bez nazvu miestnosti, 1 - vypisuje aj nazov miestnosti
Nazov miestnosti sa vypisuje farbou roomname

#ModeOfDescribingRoomAllowedDirections - defaultne nastavene na 0.
- vypisuje sa farbou direction
Pre hodnotu 0 ma vypis tvar:
Da sa ist na: s(izba), j(nadvorie).
Pre hodnotu 1 ma vypis tvar:
Da sa ist na: s, j.
Pre hodnotu > 1 ma vypis tvar:
Da sa ist na sever do izby, na juh na nadvorie.

#ModeOfDescribingYourMovement - defaultne nastavene na 1.
Pre hodnotu 0 ma vypis tvar:
'Ides na zapad.'
Pre hodnotu 1 ma vypis tvar:
'Ides na zapad smer' + ROOM.name. (napr. Ides na zapad smer chodba.)
Pre hodnotu > 1 ma vypis tvar:
'Ides na zapad' + ROOM.nameFrom + ROOM.nameTo. (napr. Ides na zapad z chodby do miestnosti.)

#RulesForShowSituation - defaltne nastavenie #Normal
#Normal - vypise sa popis situacie aj po pokuse ist do nepovoleneho smeru
#NormalWithoutWrongDirection - pri pokuse ist do nepovoleneho smeru sa vypise len informacia ze to nie je mozne

#RulesForYouSeeHere - defaltne nastavenie #Normal
Vyuziva sa len pre MOVE, nema efekt na nastavovanie urobene v skriptoch
#Normal - ak sa zmeni rozmiestnenie predmetov v miestnosti (pribudnu, ubudnu) automaticky o tom informuje
#DoNotRefresh - v pripade zmeny rozmiestnenia predmetov v miestnosti (pribudnu, ubudnu), neinformuje o predmetoch v miestnosti

#loaderpic - Textovy obrazok, ktory sa zobrazi pocas inicializacie datovych suborov. Je mozne pouzivat tagy ako <br> pre enter a na zmenu farby pisma <c>255,0,0</c> pripadne pozadia <b>255,0,0</b>. Farba sa zadava vo formate R,G,B

LoaderPic ma launcher defaultne nastaveny. Je mozne ho zmodifikovat cez zvlast subor.
V pripade index.dat je to subor index.pic.dat, v pripade pak.dat je to pak.pic.dat. Nazov sa generuje z konfiguracnej hodnoty #gamefile.

debug=false; - vypne debugovacie moznosti a bude ignorovat nastavenia v config.cfg

pre #gamefile=data/pak.dat; bude pozadovany tvar obrazku data/pak.pic.dat

Ak je LoaderPic zmodifikovany externym suborom, nie je nutne ho v DATsubore uvadzat, ovsem je tam aj tato moznost.
Da sa tak docielit iny obrazok pri prvom spusteni a naslednej reinicializacii mat uz iny obrazok.

Ukazkovy obsah suboru:

#launcher=TXT;
#version=170;
#font=font/....ttf;
#fontsize=16;
<c>255,0,0</c>Loading... 


Nastavenia #privateConfig je mozne menit aj pocas behu programu:

#setup #PREPINAC,#HODNOTA

prepinac:
showpath, activecolor, tabkey, switchyz, switchzy, infoline, commnadline, getkeytext…

width, height, bpp, volume - sa nedaju zmenit!

Ak boli v hre zmenene tak po restarte sa nenastavia na default hodnoty! autor si to musi obsluhovat sam!

V pripade zmeny niektorych nastaveni napr.: kurzor, defaultny font obrazovky, font v commandline dochadza k reinicializacii zobrazovacej plochy a teda sa vymaze!

privatna_konfiguracia.txt · Posledná úprava: 2020/12/30 14:27 od wolf